Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant ___yiyi.8120_____Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 5 Months
Needs Core Membership
Statistics 30 Deviations 694 Comments 1,026 Pageviews
×

Newest Deviations

Yeah alright 1, 2

맞지 맞지

당당히 넌 고개를 들고 나를 봐
역시 Rookie rookie
my super rookie rookie boy
좋아 볼 때마다 진짜 넌 내 Type
역시 Rookie rookie
My super rookie rookie boy ha!
이토록 거센 존재감 난 이미
혹시나 하는 작은 의심조차 못 해
즐기는 척 하하 난 웃어 봐 애써
말투까지 네 앞에선 마치 Ice같지
불쑥 들어와 넌 벌써 날 벌써 날
위태롭게 더 홀려 놔 홀려 놔
불쑥 들어와 넌 벌써 날 벌써 날
위태롭게 더 홀려 놔 홀려 놔
낯선 너의 번호까지
한번에 난 외워버린 거야 Why?
자꾸만 왜 날 왜 날 흔들까 넌
바짝 다가와
그래 옳지 옳지 Boy ha!
Rookie rookie
My super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌
Rookie rookie
My super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌
역시 넌 Nice하게
더 다가오잖아
멋진 Rookie rookie
My super rookie rookie boy
좋아질 때마다 짜릿한 My heart
멋진 Rookie rookie
My super rookie rookie boy ha!
딴 남자 볼 땐 웃지 좀 마 이미
넌 마치 남자친구처럼
슬쩍 화내지
아침엔 날 매일 데리러 와 Baby
날 뺏길까 봐
하루 종일 경계해 Baby yeah
I like it 날카로워진 네 눈빛
아직까진 특별할 게 없는 우리
언제까지 기다리게 할 거니
좀 더 바짝 다가와
그래 옳지 옳지 Boy ha!
좀 더 바짝 다가와
그래 옳지 옳지 Boy ha!
좀 더 바짝 다가와
그래 옳지 옳지 Boy ha!
좀 더 바짝 다가와
그래 옳지 옳지 Boy ha!
Rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌
Rookie rookie
My super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌
괜히 겁이 나
내 맘 뺏긴 만큼
차가워진 척해
넌 불안해하지만 Uh
감추려 해도 이미 넌
내 마음속의 별이야
자꾸 더 반짝여
이젠 네 모든 게 Yeah
Rookie rookie 넌 나의
Rookie rookie rookie
Rookie rookie 넌 나의
Rookie rookie rookie
Rookie rookie 넌 나의
Rookie rookie rookie
Rookie rookie 넌 나의
Rookie rookie rookie
My super rookie rookie rookie
Rookie rookie
My super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌
Rookie rookie
My super rookie rookie rookie
그 느낌적인 느낌 느낌
Floating Stars - Divider by SugareeSweets


Favourites

deviantID

yiyi365
___yiyi.8120_____
Vietnam

Interests

Donate

yiyi365 has started a donation pool!
15 / 50
Please ~~~

You must be logged in to donate.
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Feb 4, 2017, 6:13:08 AM
  8
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Jan 25, 2017, 8:14:15 AM
  7

Activity


HAPPY 50 WATCHERS

Sau nhiều tháng vật vã trên DA thì cuối cùng mình cũng được 50 watcher rồi , hiuhiu vui quá Love .

Để cảm ơn các cậu mình đã chuẩn bị một pack share nho nhỏ, gồm : 2 psd art và 2 clr 


WATCH + FAV+fav + CMT = LINK DOWN

WATCH + FAV+fav + CMT = LINK DOWN

WATCH + FAV+fav + CMT = LINK DOWN


Vậy là hết rồi, mong các cậu sẽ ủng hộ Heart Heart Heart Mình đã credit ở riêng từng art rồi nha 
À mà preview mình ghi thiếu chữ S CURSE YOU! 
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner 3 days ago   Artisan Crafter
. cám ơn Yiiii vì watch t 
Reply
:iconyiyi365:
yiyi365 Featured By Owner 3 days ago
Không có chi ~
Reply
:iconhyesoo0304bts:
hyesoo0304bts Featured By Owner Edited 5 days ago  Student
- Cảm ơn cậu đã fav <33
Reply
:iconji-the:
Ji-The Featured By Owner Feb 9, 2017  New Deviant
- Watch back được không c ? /v\
Reply
:iconyiyi365:
yiyi365 Featured By Owner Feb 9, 2017
Oki nha~~~
Reply
:iconji-the:
Ji-The Featured By Owner Feb 9, 2017  New Deviant
- Cảm ơn nhaaa ~ /v\
Reply
:icondamdangteam:
damdangTEAM Featured By Owner Feb 7, 2017  Professional
Thanks for donate point <3
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Feb 4, 2017  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch :"> 
Reply
:iconwoolnoon:
WoolNoon Featured By Owner Jan 29, 2017  Student Digital Artist
Thank you for the watch! Nod
Reply
:iconizka-197:
izka-197 Featured By Owner Jan 29, 2017
hi :wave: thanks for the watch! :happybounce:
Reply
Add a Comment: